Donaties / Donations

Rekeningnummer stichting:

ING Bank ten name van Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>

Bij de belastingdienst is een aanvrage ingediend voor de ANBI status waardoor scchenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

—————————————————————————–

Bank account: ING Bank the Netherlands at the name of Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>