Financiën / Financial Aspects

Rekeningnummer stichting:

ING Bank ten name van Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>

Bij de belastingdienst staat de stichting geregistreerd als een culturele ANBI waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

—————————————————————————–

Bank account: ING Bank the Netherlands at the name of Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>

 

De Stichting is opgericht in januari 2015 en sindsdien actief.

De Stichting heeft een zakelijke rekening bij ING Bank.

Ingeschreven bij de KvK Groningen onder nr. 62458957.

Onderstaande bedragen zijn in € euro

 

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit giften/donaties en in 2015 een 1-jarige renteloze lening.

 

Uitgaven

De uitgaven worden onderverdeeld in: kosten die betrekking hebben op de activiteiten van het Porselein Project Dresden, ondergebracht bij de SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden); website; bankkosten en office kosten/varia.

Bestuurders ontvangen geen honorarium of geldelijke beloning; alleen hun werkelijke onkosten worden vergoed.

2015

Saldo per 05/02/2015: 0       Saldo per 31/12/2015: 5.876,09

Inkomsten: Giften en donaties over 2015: 22.833,53; renteloze lening Geldermalsen Publications, Haren : 5000. Totaal 27.833,53

Uitgaven: Activiteiten Porselein Project: 21.100; stichtingskosten, office kosten & varia: 799; website hosting 46,59; bank kosten 11,85. Totaal 21.957,44

2016

Saldo per 01/01/2016: 5.876,09       Saldo per 31/12/2016: 3.381,52

Inkomsten: Giften en donaties over 2016: 12.481

Uitgaven: aflossing lening Geldermalsen Publ. 2015: 5.000; activiteiten Porselein Project: 9.744; office kosten & varia: 33; website hosting 125,84; bank kosten 72,73. Totaal 14.975,57

2017

Saldo per 01/01/2017: 3.381,52       Saldo per 31/12/2017: 16.926,27

Inkomsten: Giften en donaties over 2017: 22.134,10

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 7.573,89; office kosten & varia: 755,89; website hosting 130,84; bank kosten 128,73. Totaal 8.589,35

2018

Saldo per 01/01/2018: 16.926,27      Saldo per 31/12/2018: 20.347,61

Inkomsten: Giften en donaties over 2018: 26.402,68

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 22.674,96; office kosten & varia: 40; website hosting 127,05; bank kosten 139,33. Totaal 22.981,34

2019

Saldo per 01/01/2019: 20.347,61      Saldo per 31/12/2019: 22.712,15

Inkomsten: Giften en donaties over 2019: 8.000

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 4.936; office kosten & varia: 411,96; website hosting 127,05; bank kosten 160,45. Totaal 5.635,46

2020

Saldo per 01/01/2020:  22.712,15      Saldo per 31/12/2020: 15.647,07

Inkomsten: Giften en donaties over 2020: 3.000

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 9.572,33; office kosten & varia: 210,90; website hosting 134,31; bank kosten 147,54. Totaal 10.065,08