Financiën / Financial Aspects

Rekeningnummer stichting:

ING Bank ten name van Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>

Bij de belastingdienst is een aanvrage ingediend voor de ANBI status waardoor scchenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

—————————————————————————–

Bank account: ING Bank the Netherlands at the name of Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>


 

Financiële prognose voor 2015 en 2016

De Stichting is opgericht in januari 2015 en sindsdien actief.

De Stichting heeft een zakelijke rekening bij ING Bank.

Ingeschreven bij de KvK Groningen onder nr. 62458957.

 

Inkomsten

Sinds de oprichting zijn op de zakelijke rekening donaties en een 1-jarige renteloze lening ontvangen.

De verwachting is dat het totaal aan inkomsten dit jaar tot 25.000 euro zal aangroeien. Voor 2016 wordt een bedrag van c. 30.000 verwacht.

 

Uitgaven

Aan oprichtingskosten, website, bankkosten en bestuurskosten zal in 2015 ongeveer 900 euro worden uitgegeven. Voor 2016 is een bedrag voor website, bankkosten, bestuur en diversen begroot op 500 euro.

Bestuurders ontvangen geen honorarium of geldelijke beloning; alleen hun werkelijke onkosten worden vergoed.

 

Uitgaven ter ondersteuning van het Porselein Project Dresden bedroegen tot dusver ruim 20.000 euro. De verwachting is dat dit bedrag tot eind 2015 oploopt tot 25.000. Voor volgend jaar wordt beoogd het Porselein Project te steunen met minimaal 28.000.