Financiën / Financial Aspects

Rekeningnummer stichting:

ING Bank ten name van Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>

Bij de belastingdienst staat de stichting geregistreerd als een culturele ANBI waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

—————————————————————————–

Bank account: ING Bank the Netherlands at the name of Stichting Vrienden Porselein Project Dresden,

IBAN <NL65 INGB 0006 7968 04> Swift/BIC <INGBNL2A>

 

De Stichting is opgericht in januari 2015 en sindsdien actief.

De Stichting heeft een zakelijke rekening bij ING Bank.

Ingeschreven bij de KvK Groningen onder nr. 62458957.

Onderstaande bedragen zijn in € euro

 

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit giften/donaties en in 2015 een 1-jarige renteloze lening. De inkomsten worden jaarlijks als totaal genoemd. Zie de lijst van schenkers en donors onder Donations

Gezien de kosten en onzekere opbrengsten is besloten het kapitaal niet te beleggen en de flexibiliteit te behouden.

 

Uitgaven

De uitgaven worden onderverdeeld in: kosten die betrekking hebben op de activiteiten van het Porselein Project Dresden, ondergebracht bij de SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden); onkosten (hosting) voor de werkzaamheden aan de website; bankkosten, en office kosten/varia.

In 2021 zijn de onkosten nader gespecificeerd voor vertalingen van catalogus teksten in het Chinees en Japans en voor voorbereidingskosten voor een EU aanvraag.

NB  Bestuurders ontvangen geen honorarium of geldelijke beloning; alleen hun werkelijke onkosten worden vergoed. De Stichting heeft geen personeel.

2015

Saldo per 05/02/2015: 0       Saldo per 31/12/2015: 5.876,09

Inkomsten: Giften en donaties over 2015: 22.833,53; renteloze lening Geldermalsen Publications, Haren : 5000. Totaal 27.833,53

Uitgaven: Activiteiten Porselein Project: 21.100; stichtingskosten, office kosten & varia: 799; website hosting 46,59; bank kosten 11,85. Totaal 21.957,44

2016

Saldo per 01/01/2016: 5.876,09       Saldo per 31/12/2016: 3.381,52

Inkomsten: Giften en donaties over 2016: 12.481

Uitgaven: aflossing lening Geldermalsen Publ. 2015: 5.000; activiteiten Porselein Project: 9.744; office kosten & varia: 33; website hosting 125,84; bank kosten 72,73. Totaal 14.975,57

2017

Saldo per 01/01/2017: 3.381,52       Saldo per 31/12/2017: 16.926,27

Inkomsten: Giften en donaties over 2017: 22.134,10

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 7.573,89; office kosten & varia: 755,89; website hosting 130,84; bank kosten 128,73. Totaal 8.589,35

2018

Saldo per 01/01/2018: 16.926,27      Saldo per 31/12/2018: 20.347,61

Inkomsten: Giften en donaties over 2018: 26.402,68

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 22.674,96; office kosten & varia: 40; website hosting 127,05; bank kosten 139,33. Totaal 22.981,34

2019

Saldo per 01/01/2019: 20.347,61      Saldo per 31/12/2019: 22.712,15

Inkomsten: Giften en donaties over 2019: 8.000

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 4.936; office kosten & varia: 411,96; website hosting 127,05; bank kosten 160,45. Totaal 5.635,46

2020

Saldo per 01/01/2020:  22.712,15      Saldo per 31/12/2020: 15.647,07

Inkomsten: Giften en donaties over 2020: 3.000

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 9.572,33; office kosten & varia: 210,90; website hosting 134,31; bank kosten 147,54. Totaal 10.065,08

2021

Saldo per 01/01/2021: 15.647,07    Saldo per 31/12/2021 : 8.365,26

Inkomsten: Giften en donaties over 2021: 8.000

Uitgaven: activiteiten Porselein Project: 4.476,83; vertalingen catalogus teksten (Chinees en Japans) : 2.195,52; voorbereidingen aanvraag EU bijdrage : 8.071,75; website hosting & maintenance : 165,77; bank kosten : 178,94; office kosten en varia : 193.  Totaal 15.281,81